Constantijnschool
christelijk basisonderwijs
samen spelen + leren = groeien
 
Beste lezer! Welkom, u bent op de website van de Constantijnschool.

Onze school is een protestant-christelijke basisschool. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom!

Op deze site kunt u lezen en zien wat onze school de leerlingen en u te bieden heeft. 

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek plaats en een rondleiding door de school. We bespreken wat u als ouders van de school kunt verwachten en anders 
om.
 
Wij zijn trots op onze goede Ún gezellige school. Samen spelen + leren = groeien. Als u vragen heeft of een toelichting wilt staat de deur altijd voor u open! 

Met hartelijke groet, mede namens het team! 
Rob Arnold
Directeur Constantijnschool
 

Groep 3 naar de bibliotheek: Vrijdag 3 februari hebben we een bezoek gebracht aan de bibliotheek.
In groepjes van zes, onder begeleiding van een enthousiaste ouder, zijn de kinderen aan de slag gegaan met allerlei activiteiten. De kinderen van groep 3 waren zo enthousiast dat ze deze week allemaal naar de bieb wilden. Hier wordt de juf heel blij van. Klik hier voor de foto's>>
 

klik op de button voor de jarigen van februari!

Beste ouder(s), verzorger(s), De oudergeleding van de MR van...
09februari2017
Hierbij het Constantnieuws van 10 februari2017. Geniet ervan.