Constantijnschool
christelijk basisonderwijs
samen spelen + leren = groeien
 
Beste lezer! Welkom, u bent op de website van de Constantijnschool.

Onze school is een protestant-christelijke basisschool. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom!

Op deze site kunt u lezen en zien wat onze school de leerlingen en u te bieden heeft. 

Voor een informatief gesprek of voor het inschrijven van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek plaats en een rondleiding door de school. We bespreken wat u als ouders van de school kunt verwachten en anders 
om.
 
Wij zijn trots op onze goede Ún gezellige school. Samen spelen + leren = groeien. Als u vragen heeft of een toelichting wilt staat de deur altijd voor u open! 

Met hartelijke groet, mede namens het team! 
Rob Arnold
Directeur Constantijnschool


 
 

Komende twee weken houden we een korte actie georganiseerd door...
Kalender
27januari2017
Creamiddag
30januari2017
Voorlezen
31januari2017
Voorlezen